JUDr. Daniel ŠULC

Vzdělání:
Právnická fakulta University Karlovy
(1980 – 1984)

ČAK:
Česká advokátní komora – evid. č. 3325

Profesní zkušenosti:
Správa dálkových kabelů Praha – liniové stavby, výkupy nemovitostí (1985)

Intersigma – právník a vedoucí právního úvaru (1986 – 1991)

Poskytování právních služeb jako OSVČ
(1991 – )

Jazyky:
čeština, ruština

Specializace:
obchodní právo
občanské právo
rodinné právo
veškeré právní vztahy k nemovitostem


JUDr. Vítězslav LACINA

Vzdělání:
Právnická fakulta University Karlovy
(1980 – 1984)

ČAK:
Česká advokátní komora – evid. č. 2539

Profesní zkušenosti:
Palác Kultury – právník, vedoucí právník (1984 – 1991)

UNI-IMPORT Praha spol. s r.o. – vedoucí právník (1991)

Poskytování právních služeb jako OSVČ
(1991 – )

Jazyky:
čeština, ruština

Specializace:
obchodní právo
občanské právo
rodinné právo
pracovní právo
veškeré právní vztahy k nemovitostem


Mgr. Pavel ŘÍČKA

Vzdělání:
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1997-2003)

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Doktorandské studium obor Právo – hospodářská soutěž

ČAK:
Česká advokátní komora – evid. č. 11515

Profesní zkušenosti:
Stáž na Městském soudě v Brně (2000 - 2002)

Linklaters v.o.s – asistent advokáta (2001 – 2002)

AK JUDr. Vítězslava Laciny – asistent advokáta (2002 – 2003)

Přednášející na VŠE – Fakulta národohospodářská, ekonomická analýza práva (2003)

AK JUDr. Vítězslava Laciny – advokátní koncipient (2003 - 2006)

Poskytování právních služeb jako OSVČ (2007 - )

Jazyky:
Český jazyk, anglický jazyk